Euregionaal Bidprentjes Archief /

Privacy

Privacy statement Euregionaal Bidprentjes Archief

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij persoonlijke gegevens van u verzamelen via interactie met ons en onze website, maar ook hoe wij met deze gegevens omgaan.

Persoonsgegevens

Het Euregionaal bidprentjes archief verwerkt uw persoonsgegeven enkel en alleen om vragen of opmerkingen via het contactformulier te kunnen behandelen. Daarbij verwerken wij de volgende gegevens:
* Naam
* E-mailadres
* IP-adres

Wij bewaren deze gegevens over een periode van maximaal 26 maanden. Daarna zullen deze automatisch worden verwijderd.

De persoonsgegevens zullen uitsluitend gedeeld worden met derden, indien een wettelijk bevoegde instantie hiervoor een verzoek indient bij het Euregionaal Bidprentjes Archief.

Cookies

Google Analytics
Google Analytics is een analysetool die het gebruik van een website of (web)app in kaart brengt. Zodoende kunnen wij de prestaties van onze websites analyseren en verbeteren. Gegevens en gedrag van gebruikers worden geanonimiseerd verwerkt en zijn dus niet te herleiden tot een individu.

Klachten

Bij klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u met ons contact opnemen via het contactformulier. Is onze klachtafhandeling niet naar wens dan kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.